Algemene voorwaarden

Opgesteld op Januari 2022. Wijzigingen voorbehouden.

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Gegevens aanbieder
Artikel 2 – Toepasselijkheid
Artikel 3 – Het aanbod
Artikel 4 – De overeenkomst
Artikel 5 – Herroepingsrecht
Artikel 6 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 7 – Prijzen
Artikel 8 – Betaling
Artikel 9 – Levering en verzending
Artikel 10 – Garantie
Artikel 11 – Persoonsgegevens
Artikel 12 – Klachtenregeling

Artikel 1 – Gegevens aanbieder

Houten Aap
Westerweg 28
3283 LX Ouddorp
Telefoonnummer: +31(0)187-893900
E-mailadres: info@houtenkaap.nl
Website: www.houtenaap.nl
KvK: 69261520
BTW nr.: NL857807845B01
IBAN-nummer: NL16RABO0323345387

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Houten Aap en op elke tot stand gekomen order via de webwinkel van Houten Aap.
2. Door het plaatsen van een bestelling op de website van Houten Aap geeft de klant te kennen met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord te gaan.
3. Op alle overeenkomsten en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

Artikel 3 – Het aanbod

1. Alle aangeboden artikelen worden in de webwinkel zo volledig mogelijk beschreven en zo waarheidsgetrouw mogelijk getoond, foto’s en kleuren kunnen echter afwijken van de werkelijkheid.
2. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod of fouten ten gevolge van technische problemen binden Houten Aap niet.

Artikel 4 – De overeenkomst

1. Een overeenkomst tussen Houten Aap en een klant komt tot stand nadat een bestelling via de webwinkel is gedaan.
2. Houten Aap is zonder opgave van redenen te allen tijde gerechtigd om bestellingen te weigeren of meer informatie bij de besteller op te vragen.

Artikel 5 – Herroepingsrecht

1. Bij de aankoop van artikelen in de webwinkel van Houten Aap heeft de klant de mogelijkheid de artikelen binnen 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het artikel door of namens de klant.
2. De klant dient het artikel direct na ontvangst te controleren op eventuele beschadigingen of gebreken.
3. Indien de klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het artikel met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Houten Aap retourneren, conform de door Houten Aap verstrekte instructies.
4. Tegoeden die voortvloeien uit een retournering of ruiling zullen door Houten Aap zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, worden terug betaald.

Artikel 6 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikelen die niet geruild of geretourneerd kunnen worden:
– In opdracht bestelde artikelen die geen gebreken vertonen
– Reeds gedragen of gewassen kleding.
– Artikelen met gebreken die door de koper zelf geprobeerd zijn te herstellen.
– Artikelen waaruit het label of verpakking verwijderd is.

Artikel 7 – Prijzen

1. Alle genoemde prijzen op de website of in andere uitingen van Houten Aap zijn in Euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders aangegeven.
2. Voordat de bestelling wordt bevestigd door de klant is de volledige prijs (inclusief verzendkosten) bekend.
3. Alle op de website genoemde prijzen en andere gegevens zijn onder voorbehoud van wijzigingen en eventuele typefouten.

Artikel 8 – Betaling

1. Betaling van een online bestelling verloopt door middel van iDEAL.
2. Bij betaling via iDEAL is het belangrijk om na het afronden van de betaling terug te gaan naar de webwinkel. Als dit niet gebeurt worden de artikelen niet gereserveerd en ontvangt de klant geen bevestiging van de bestelling.
3. Houten Aap behoudt zich het recht voor één of meerdere van bovengenoemde betaalmogelijkheden, voor bepaalde of onbepaalde tijd, niet aan te bieden.
4. Van elke afgeronde bestelopdracht krijg de klant een orderbevestiging per e-mail. De orderbevestiging is geen betaalbewijs, maar geeft alleen aan dat de bestelprocedure succesvol is doorlopen en dat Houten Aap de order goed ontvangen heeft.

Artikel 9 – Levering en verzending

1. Houten Aap neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de afhandeling en verzending van orders.
2. Houten Aap streeft ernaar een bestelling (voor 12.00 uur) na ontvangst van betaling dezelfde dag te verzenden naar het opgegeven adres, tenzij anders vermeld.
3. Bij overschrijding van deze verzendtermijn zal Houten Aap dit zo spoedig mogelijk melden per e-mail. Dit geeft geen recht op annulering van de bestelling.
4. Alle genoemde prijzen zijn exclusief eventuele verzendkosten.
5. Alle bestellingen gedaan bij Houten Aap worden verzonden via PostNL.

Artikel 10 – Garantie

Houten Aap staat er voor in dat de artikelen voldoen aan de op de website vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 11 – Persoonsgegevens

Alle persoonsgegevens die bij een bestelling kenbaar worden gemaakt aan Houten Aap worden uitsluitend gebruikt voor een correcte afhandeling van de bestelling. Houten Aap doet zijn uiterste best privacygegevens te beschermen. Gegevens van klanten worden niet aan derden ter beschikking gesteld, met uitzondering van de eventuele verzendpartijen waarmee wordt samengewerkt en uitsluitend met het doel een vlotte afhandeling van de verzending en bezorging te bewerkstelligen. Mochten gegevens door onmacht in handen van derden komen, dan is Houten Aap daar niet aansprakelijk voor.

Artikel 12 – Klachtenregeling

Klachten moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden ingediend bij Houten Aap, direct nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd. In geval van een geschil of een klacht zal Houten Aap deze binnen een termijn van 14 dagen in behandeling nemen en in alle redelijkheid trachten te komen tot een oplossing. Is dit niet mogelijk dan wordt er overgegaan tot restitutie van het aankoopbedrag.