Privacy policy

Privacyverklaring

Houten Aap, gevestigd aan Westerweg 28, 3253 LX Ouddorp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Antoinette Groenewegen is de Functionaris Gegevensbescherming van Houten Aap. Zij is te bereiken via info@houtenkaap.nl.

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam    Houten Aap
KvK nummer    69261520
Btw-nummer    NL857807845B01
Telefoonnummer    +31(0)187 89 39 00
E-mail    info@houtenkaap.nl
Website    www.houtenaap.nl

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Ontwikkelaar

Onze webwinkel is ontwikkeld door Suprevo. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Suprevo heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Suprevo is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid.

Hosting

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van NetW. NetW verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. NetW heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. NetW is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Nieuwsbrieven

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Payment processors

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van de Betaaldienstverlener Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Mollie deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en orderdata met achterafbetaaldienstverleners. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie ‘s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelt. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzenden en logisitiek

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van MyParcel voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met MyParcel delen. MyParcel gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat MyParcel onderaannemers inschakelt, stelt MyParcel uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Doel van de gegevensverwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw klantprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Verwerking van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die nodig zijn en worden verzameld voor de verwerking van persoonsgegevens van klanten zijn de volgende:

• Achternaam
• Voornaam
• Voorletters
• Geslacht
• Adres
• Postcode
• Woonplaats
• Land
• Telefoonnummer
• E-mailadres

Rechten

U heeft diversen rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, namelijk:

• U heeft het recht uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
• U heeft het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken.
• U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek indienen om uw persoonsgegevens naar u of een andere genoemde organisatie te sturen.
• U heeft de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

De patiënt heeft het recht om zijn persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Men kan een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@houtenkaap.nl. Indien gebruik wordt gemaakt van een e-mail tot inzage, correctie of verwijdering, kan er gevraagd worden om een identificatie. Ook bij het overdragen van persoonsgegevens gelden de hiervoor genoemde eisen. Persoonsgegevens worden digitaal bewaard en indien een persoon zijn gegevens verwijderd wil hebben, dan wordt dit gedaan aan de hand van een formulier voor verwijdering persoonsgegevens die zij zelf ondertekenen. De gegevens worden dan uiterlijk binnen twee weken verwijderd.

Beveiliging

• De persoonsgegevens via de website zoals contact- en afspraakformulieren zijn beveiligd middels een https certificaat (SSL certificaat).
• Alle internet en WiFi verbindingen zijn beveiligd middels sterke wachtwoorden.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die tijdens het internetten worden opgeslagen op uw computer. De informatie is nodig voor het juist functioneren van een website. Cookies kunnen persoonlijke informatie verzamelen. Cookies van Houtenaap.nl zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet. Wij gebruiken cookies om u te herkennen als u ons bezoekt, maar ook om te zorgen dat onze website goed werkt en u zonder zorgen kunt winkelen. Door cookies krijgen we informatie over het gebruik van onze diensten. Zo kunnen we die verbeteren en aanpassen aan de wensen van onze klanten.
Cookies zorgen ervoor dat:
• U ingelogd blijft en ongestoord kunt winkelen.
• Artikelen in uw winkelwagentje bewaard blijven.
• U veilig kan winkelen bij houtenaap.nl.
• De website sneller werkt.
• We fouten en ongemak op de website kunnen opsporen.
• We verbeteringen kunnen testen.
• U producten kunt delen via social media zoals Facebook en Google+.

Hoe lang blijven cookies staan

De meeste cookies van houtenaap.nl verdwijnen als u de browser sluit. Sommige cookies blijven enkele dagen tot enkele jaren staan. U kunt ze zelf op elk moment via uw browser verwijderen.

Cookies verwijderen of uitschakelen

Bij uw eerste bezoek aan onze website heeft de optie om tracking cookies uit te zetten. Cookies kunt u ook altijd zelf via uw browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. U ontvangt dan geen cookies meer tijdens het winkelen op Houtenaap.nl. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vindt u onder Help in de meeste browsers. Maar let wel op: zonder cookies werkt de website van Houtenaap.nl minder goed.