Disclaimer

Inhoud

Hoewel Houten Aap ernaar streeft om op deze website betrouwbare en actuele informatie te verschaffen, zijn kennelijke druk- en zetfouten niet bindend.

Privacy

Alle gegevens die je invoert zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij aan Houten Aap zijn verstrekt. Dit houdt tevens in dat Houten Aap zonder je toestemming jouw persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking stelt.

Copyright

Niets van deze website mag zonder toestemming van de rechthebbende worden overgenomen.